Hỏi đáp phần Internet Telephony product

Q: [VIP-251T] Tại sao không thể thay đổi thông số tài khoản thông qua bàn phím trên LCD

Mật khẩu mặc định của bàn phím LCD là 0000

Q: [VIP-480FD] Khi quên mật khẩu quản trị phả làm gì?

Nhấn phìm reset trên mặt trước thiết bị khoảng 5s để thiết lập mặc định cho thiết bị .

Q: [VIP-560PT/VIP-560PE] Có vấn đề với DTMF?

  1. Kiểm tra kiểu DTMF đang sử dụng, và cho dù nó có tương thích với server
  2. Tham khảo về giá trị tải xuống với đường ISP.

Q: [VIP-56EXT] Tại sao không thể kết nối các module với VIP-560PT?

Vì VIP-560PT không hỗ trợ các module mở rộng. Sử dụng VIP-560PE cho mục đích mở rộng.

Q:[ATA-150/150S] Cần cài đặt lại phiên bản firmware cho thiết bị thông qua Boot Loader.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] thông tin hướng dẫn về các thiết bị voice gateway từ 2~24 cổng.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] thông tin hướng dẫn về các thiết bị ATA-150 .

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] Ước lượng băng thông của  ICF-1600 .

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] IPX-1900 General Information Guides.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] thông tin hướng dẫn về các thiết bị IPX-300

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] thông tin hướng dẫn về các thiết bị VIP-191

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] thông tin hướng dẫn về các thiết bị VIP-192.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] thông tin hướng dẫn về các thiết bị VIP-193

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] thông tin hướng dẫn về các thiết bị VIP-255PT

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] thông tin hướng dẫn về các thiết bị VIP-281GS.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] Tối ưu cổng VoIP

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[General] DECT là gì?

DECT hay là Digital Enhanced Cordless Telecommunications (khu vực châu âu) là một chuẩn ETSI cho điện thoại kỹ thuật số, thường được sử dụng cho các doanh nghiệp. DECT giống như GSM là một hệ thống di động. Sự khác biệt giữa hệ thống là bán kinh phủ sóng: mạng DECT chỉ có bán kính 25 -100 m còn mạng GSM có bán kính tới 2 – 10 km. DECT đang trở thành mạng không dây tầm ngắn và có thể đưuọc điều chỉnh phù hợp với nhiều ứng dụng không dây.

Q:[General] GAP là gì?

DECT GAP là một cấu hình khả năng tương tác cho DECT.  Mục đích của hai sản phẩm khác nhau này đều phù hợp hỗ trợ theo chuẩn DECT, các thông số chuẩn GAP được định nghĩa trong DECT, nên tương thích với các chức năng gọi cơ bản

Q:[General] VoIP là gì?

VoIP là từ viết tắt của cụm từ Vice over Internet Protocol (VoIP), công nghệ cho phép thực hiên tính hiệu thoại qua Internet. Trên thực tế có nhiều giao thức phục vụ  giúp người gọi thực hiện cuộc gọi thông qua kết nối Internet chứ không phải thông qua đường dây thoại truyền thống. VoIP giúp giảm chi phí, tăng khả năng di động, cho phép hợp tác, tích hợp thoại và dữ liệu theo phương thức hoàn toàn mới, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Q:[General] Tại sao cần sử dụng VoIP?

Lợi ích rõ ràng của mạng thoại VoIP là thực hiện các cuộc gọi thông qua Internet với chi phí rẻ hơn mạng thoại truyền thống. VoIP rất đơn giản là tân dụng mạng Internet các hệ thống mạng lớn, không cần đi dây như mạng thoại truyền thống.

Nói chung dịch vụ thoại qua mạng  IP với chi phí thấp hơn so với dịch vụ truyền thống. Có nhiều cách tiết kiệm chi phí. Ngoài ra có cách tiết kiệm chi phí, nhờ sử dụng 1 hệ thống mạng duy nhất vừa truyền dữ liệu và thoại. Điều này đặc biệt đúng khi sử dụng hệ thống mạng sẵn có với VoIP mà không cần bất kỳ chi phi thêm

Q:[GSM Gateway] Cấu hình VIP-281GS và ATA P2P

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[H.323/SIP Gateway] Ứng dụng cổng FXO cho hệ thống điện thoại

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1600 ] Làm thế nò đăng ký cổng khác tới cổng 5060?

Thiết bị sử dụng cổng 5060 để đăng ký tới SIP Server với địa chỉ máy chủ. Cũng có thể thêm vào cổng đăng ký địa chỉ  sau địa chỉ để tạo cổng đăng ký mong muốn

Ví dụ, khi đăng ký tới SIP server (210.66.155.89) thông qua cổng  5070, chỉ việc thêm vào “5070” sau đụa chỉ: 210.66.155.89:5070

Q:[ICF-1600] Cấu hình ICF-1600 P2P

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1600] Cấu hình hội thao 3 bên cho 3 x ICF-1600 trong chế độ P2P

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1600] Cấu hình hội thao 3 bên cho ICF-1600, VIP-155PT, và VIP-321 trong chế độ P2P 

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1600] Làm thế nào đăng ký ICF-1600 với tổng đài IP PBX .

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1600] Làm thế nào  cho phép ICF-1600 quản lý từ xa khi thực hiện tính năng NAT Firewall.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1601] Làm thế nào thực hiện cuộc gọi P2P trên ICF-1601 ?

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1601] Làm thế nào đăng ký ICF-1601 với tổng đài  IP PBX ?

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1601] Làm thế nào tạo cuộc gọi 3 bên?

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1601] làm thế nào để update firmware?

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[ICF-1601] Không thể nhìn thấy hình ảnh hiển thị/ bên thứ 3 cũng không nhìn thấy/ hình ảnh hiển thị bị thay đổi.

1. Hãy kiểm tra tính năng "video privacy" ở chế độ "OFF"

2. Nếu hình ảnh bị nhấp nháy hãy thay đổi tần số khác cho camera 

3. Nếu màu sắc bị thay đổi/ hình ảnh bị thay đổi hãy liên hệ với với địa lý pahan phối để được trợ giúp.

Q:[ICF-1601] tại so không thể nghe nhạc chuông?

1. hãy kiểm tra cáp kết nối giữa IP phone và  điện thoại.

2. Thay cáp kết nối sử dụng cho IP phone và điện thoại .

3. Nếu không thể nghe nhạc chuông từ điện thoại nhấn  "SPEAKER" trên điện thoại,  và xem xem bạn có thể nghe được lời thoại từ tổng đài. Kiểm tra lại kết nối cáp giữa điện thoại cầm tay và điện thoại

4. Cố gắng chỉnh volume.

5. thử mọi giải pháp.

6. Liên hệ với bên cung cấp để giải quyết .

Q:[ICF-1601] tại sao không có gì hiển thị trên màn hình LCD, hoặc văn bản và hình ảnh thay đổi ?

1. Kiểm tra kết nối giữa nguồn điện giữa bộ chuyển đổi nguồn AC và điện thoại. Hãy chắc chắn nó kết nối.

2. cắm bộ chuyển đổi nguồn AC vào ổ cắm điên trên tường Plug the AC adapter into power outlet on the wall, if it's not plugged in.

3. hãy kiểm tra trạng thái ổ cắm điện có thể nó không vào nguồn .

4. Ngắt kết nối nguồn với bộ chuyển đổi và kết nối lại sau 10 s

5. Nhấn nút "SPEAKER" trên điện thoại, hoặc thiết bị điện thoại. khi nghe nhạc chuông hãy gửi lại thiết bị cho đại lý phân phối.

6. Nếu vấn đề trên không được giải quyết hãy liên hệ với các địa lý để được hỗ trợ

Q:[IP PBX] Tính năng call screen trên  IPX-1900_300 .

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IP Phones] Thay đổi mật khẩu VIP-100_101_150_152 thông qua telnet.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1600] làm thế nào để cài đặ soft key cho ICF-1600

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] Cài đặt và kết nối nhanh .

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] Làm thế nào để cấu hình  thời gian làm việc Worktime 

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] Hỗ trợ cấu hình 2 site.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] Cài đặt và kết nối nhanh.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] Làm thế nào để định dạng ổ USB.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] Cấu hình  Single-Site .

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] Cấu hình IPX2000_1800 PBX  với VIP-450.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] Cấu hình tính năng Two-Site 

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] làm thế nào để tương thích với cấu hình Call ID trên cổng FXO trên VIP-480FD?

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] làm thế nào để tương thích với cấu hình Call ID trên cổng FXO trên VIP-2480FD 

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] làm thế nào để tương thích với cấu hình  IP PBX với cổng FXO .

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

Q:[IPX-1800/2000] làm thế nào để tương thích với cấu hình   Interactive Voice Response

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang web để tải xuống FAQ: ftp://ftp.planet.com.tw/VoIP và đọc các tài liệu về vấn đề này

 


Được tạo bởi admin
Lần sửa cuối 03/08/11

Giới thiệu PLANETPhản hồi trực tuyến Mua hàng ở đâySơ đồ WebsiteEnglish  

Sử dụng bộ phần mềm TVIS 3.0
© Bản quyền của công ty máy tính NETCOM Co.,Ltd 2000-2016

Số lần truy cập:

Mọi kết nối tới Website này cũng như việc tái sử dụng lại nội dung phải được sự đồng ý của công ty NETCOM Co.,Ltd.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau: Công ty máy tính NETCOM Co.,Ltd Số 46A/120 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: (04)35737747 , Fax: (04)35737748 , Email: support@netcom.com.vn