Welcome to home page's Administrator

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Righteous&display=swap'); html { height: 100%; } body { font-size: 12px; position: relative; min-height: 100%; box-sizing: border-box; padding-bottom: 80px; text-align: center; background-image: url('https://wallpaperaccess.com/full/2345298.png'); background-color: black; padding: 0px; margin: 0px; border-style: double; border-radius: 10px; border-color: #00FF00; border-width: 2px; animation-name: bodyborder; animation-iteration-count: infinite; animation-duration: 5s; animation-direction: right; } /*✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼ Hiệu Ứng Tuyết Rơi - Có Thể Thay Thế Bằng Lá Hoa Mai, Anh Đào, Hạt Bụi ✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼ html{position: relative;} html:after {content: '';display: block;position: absolute;z-index: 2;top: 0;left: 0;right: 0;bottom: 0;pointer-events: none;background-image: url('https://cdn.glitch.me/2a4d780f-b9e8-4739-9886-831c1d5fcdb0%2F26a4f5a3-8dcd-4eed-afcb-72f99c6aa653.image.png?v=1639136324336'), url('https://cdn.glitch.me/2a4d780f-b9e8-4739-9886-831c1d5fcdb0%2F7f115bbb-5f47-4e19-98b7-dbf4a359a00c.image.png?v=1639136365819'), url('https://cdn.glitch.me/2a4d780f-b9e8-4739-9886-831c1d5fcdb0%2F5a01e66e-33a3-4aad-96f5-87d8336d3fa4.image.png?v=1639136393414');animation: snow 10s linear infinite;} @keyframes snow{0%{background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;}50% {background-position: 500px 500px, 100px 200px, -100px 150px;} 100%{background-position: 500px 1000px, 200px 400px, -100px 300px;}} ::-webkit-scrollbar { width: 8px; height: 15px; } */ /* ✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼ THANH BAR ✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼ */ ::-webkit-scrollbar-track { box-shadow: inset 0 0 1px grey; } ::-webkit-scrollbar-thumb { background: #00FF00; } ::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #FFFF00; } .Blob { border-radius: 50%; margin: 20px; height: 280px; width: 300px; box-sizing: border-box; overflow: hidden; box-shadow: 0 0 10px 1px #ffffff, color: #6666ff; } .Blob2 { margin: 20px; height: 350px; width: 330px; box-sizing: border-box; overflow: hidden; box-shadow: 0 0 10px 3px #33ff33; } .css-typing p { color: #00FF00; border-right: .21em solid orange; font-family: "Courier"; font-size: 14px; white-space: nowrap; overflow: hidden; } .css-typing p:nth-child(1) { width: 14.3em; -webkit-animation: type 2s steps(40, end); animation: type 2s steps(40, end); -webkit-animation-fill-mode: forwards; animation-fill-mode: forwards; } .css-typing p:nth-child(2) { width: 15.5em; opacity: 0; -webkit-animation: type2 2s steps(40, end); animation: type2 2s steps(40, end); -webkit-animation-delay: 2s; animation-delay: 2s; -webkit-animation-fill-mode: forwards; animation-fill-mode: forwards; } .css-typing p:nth-child(3) { width: 18.6em; opacity: 0; -webkit-animation: type3 5s steps(20, end), blink .5s step-end infinite alternate; animation: type3 5s steps(20, end), blink .5s step-end infinite alternate; -webkit-animation-delay: 4s; animation-delay: 4s; -webkit-animation-fill-mode: forwards; animation-fill-mode: forwards; } @keyframes type { 0% { width: 0; } 99.9% { border-right: .15em solid orange; } 100% { border: none; } } @-webkit-keyframes type { 0% { width: 0; } 99.9% { border-right: .15em solid orange; } 100% { border: none; } } @keyframes type2 { 0% { width: 0; } 1% { opacity: 1; } 99.9% { border-right: .15em solid orange; } 100% { opacity: 1; border: none; } } @-webkit-keyframes type2 { 0% { width: 0; } 1% { opacity: 1; } 99.9% { border-right: .15em solid orange; } 100% { opacity: 1; border: none; } } @keyframes type3 { 0% { width: 0; } 1% { opacity: 1; } 100% { opacity: 1; } } @-webkit-keyframes type3 { 0% { width: 0; } 1% { opacity: 1; } 100% { opacity: 1; } } @keyframes blink { 50% { border-color: transparent; } } @-webkit-keyframes blink { 50% { border-color: tranparent; } } @keyframes blink { 50% { border-color: transparent; } } @-webkit-keyframes blink { 50% { border-color: tranparent; } } .Screen { position: fixed; width: 100%; top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0; z-index: 5; background-color: rgba(0,0,0,0.15); animation: ScreenEffect 0.05s ease infinite; cursor: pointer; } @keyframes ScreenEffect { 0% { opacity: 0 } 50% { opacity: 1 } 100% { opacity: 0 } } .Pulse { animation: Pulse 1.5s ease infinite; } @keyframes Pulse { 0% { opacity: 0 } 50% { opacity: 1 } 100% { opacity: 0 } } .MatrixTextEffect { color: rgba(125,225,125,0.75); font-family: 'VT323', monospace; font-size: 25px; text-shadow: 0 0 5px rgba(125,225,125,0.5), 0 0 15px rgba(125,250,125,1); } /* ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ TEXTS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ */ .ThanhDieuName { margin: 120px; color: #33ff33; padding: 0; font-size: 22px; line-height: 1.8; margin-bottom: 0; text-shadow: -1px 0 5px GREEN, 0 1px 5px GREEN, 1px 0 5px GREEN, 0 -1px 3px GREEN; animation: blinker 1s linear infinite; } @keyframes blinker { 50% { opacity: 0; } } .NameFtThanhDieu { color: #00FF00; animation: Pulse 1s ease infinite; height: 100px; padding: 0; font-size: 50px; line-height: 1.8; margin-bottom: 0; text-shadow: -1px 0 5px green, 0 -1px 20px white; text-shadow: 0 1px 0 hsl(174,5%,80%), 0 2px 0 hsl(174,5%,75%), 0 3px 0 hsl(174,5%,70%), 0 4px 0 hsl(174,5%,66%), 0 5px 0 hsl(174,5%,64%), 0 6px 0 hsl(174,5%,62%), 0 7px 0 hsl(174,5%,61%), 0 8px 0 hsl(174,5%,60%), 0 0 5px rgba(0,255,0), 0 1px 3px rgba(0,255,0), 0 3px 5px rgba(0,255,0), 0 5px 10px rgba(0,255,0), 0 10px 10px rgba(0,0,0,.2), 0 20px 20px rgba(0,0,0,.3); } .NameFtThanhDieu2 { color: #00FF00; height: 100px; padding: 0; font-size: 25px; line-height: 1.8; margin-bottom: 0; text-shadow: -1px 0 5px green, 0 -1px 20px white; } .ThongDepCuoiCung { font-size: 27px; transition: .5s; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; padding: 1px; box-shadow: 0 1px 0px 1px #555; color: #00ff00; width: 99,9%; text-shadow: -1px 0 5px green, 0 -1px 10px white; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; border-radius: 2px; box-shadow: 0 0 3px 0px #33FF33; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; border-style: double; border-radius: 2px; border-color: #00FF00; border-width: 2px; animation-name: bodyborder; animation-iteration-count: infinite; animation-duration: 5s; animation-direction: right; } #scroll-container { border: 3px solid black; border-radius: 5px; overflow: hidden; } #scroll-text { /* animation properties */ -moz-transform: translateX(100%); -webkit-transform: translateX(100%); transform: translateX(100%); -moz-animation: my-animation 15s linear infinite; -webkit-animation: my-animation 15s linear infinite; animation: my-animation 15s linear infinite; } /* for Firefox */ @-moz-keyframes my-animation { from { -moz-transform: translateX(100%); } to { -moz-transform: translateX(-100%); } } /* for Chrome */ @-webkit-keyframes my-animation { from { -webkit-transform: translateX(100%); } to { -webkit-transform: translateX(-100%); } } @keyframes my-animation { from { -moz-transform: translateX(100%); -webkit-transform: translateX(100%); transform: translateX(100%); } to { -moz-transform: translateX(-100%); -webkit-transform: translateX(-100%); transform: translateX(-100%); }

Được tạo bởi admin
Lần sửa cuối 16/03/23

Giới thiệu PLANETPhản hồi trực tuyến Mua hàng ở đâySơ đồ WebsiteEnglish  

Sử dụng bộ phần mềm TVIS 3.0
© Bản quyền của công ty máy tính NETCOM Co.,Ltd 2000-2016

Số lần truy cập:

Mọi kết nối tới Website này cũng như việc tái sử dụng lại nội dung phải được sự đồng ý của công ty NETCOM Co.,Ltd.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau: Công ty máy tính NETCOM Co.,Ltd Số 46A/120 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: (04)35737747 , Fax: (04)35737748 , Email: support@netcom.com.vn