Your contents status has been modified

Hỏi đáp mục Passive Optical Network
Q:[EPL-1000] Làm thế nào để quản lý nhiều EPG-1000 từ giao diện cấu hình ?

Mặc định, địa chỉ Ip của thiết bị EPL-1000 là 192.168.1.101 và đia chỉ đích là  192.168.1.100. Với nhiều thiết bị EPL-1000 trong hệ thống mạng, cần thay đổi địa chỉ IP mặc định cho thiết bị thứ 2 và thiết bị thứ 3...

Ví dụ: EPL-1000_A là 192.168.1.101, EPL-1000_B là 192.168.1.102 và EPL-1000_C là 192.168.1.103. vì vậy có thể sử dụng địa chỉ 192.168.1.100 để quản lý các thiết bị EPL-1000.

Để quản lý các địa chỉ IP của EPL-1000_B/C cần tiến hành như sau:
1. Kết nối với EPL-1000_B thông qua console.

2. Sử dụng chương trình HyperTerminal với các thông số 9600, 8, N, 1 để truy cập EPL-1000_B với giao diện dòng lệnh (Command Line Interface).

3. Sử dụng lệnh: pers [Enter]

4. Sử dụng lệnh: mgmtip 192 168 1 102 [Enter]

5. Tắt và khởi động lại thiết bị EPL-1000_B.

6. Tiến hành các chương trình tương tự với EPL-1000_C.

Q:[EPL-1000] Khi sử dụng giao diện cấu hình xuất hiện lỗi dưới đây?

Lỗi này xuất hiện vì hệ điều hành bị lỗi thiếu tập tin: "MSVCR71.dll" (xxx). Xin hãy đặt đĩa CD EPL-1000 vào ổ đĩa CD/DVD và tìm tập tin này trong thư mạc theo đường dẫn "E:\Utility\UT-EPL1000_R141\msvcr71" (Đường dẫn E:\ là tên ổ đĩa CD/DVD trong ví dụ này). Sao chép tập tin “MSVCR71.dll" vào thư mục hệ thống "c:\\windows\system" (thư mục mặc định của windows ) và sử dụng trình tiện ích để quản lý GEPON OLT.

Chú ý:

Tập tin DLL, Msvcr71.dll  thuộc thư viện  Microsoft Visual C Runtime library version 7.1 engine. Một sô ứng dụng của Microsoft và ứng dụng khác cần sử dụng thư vienj này.

Có nhiều lý do khiển tập tin bị lỗi như nhiễm Malware, tập tin đăng ký Registry bị lỗi. Để chạy được những ứng dụng này cần sửa lỗi này đầu tiên

Q: Làm thế nào cài đặt EPL-1000 và EPN-102 với cấu hình VLAN?

Xin tham khảo thêm tài liệu power point (FAQ_EPL1000_EPN102VLAN.pps) để hiểu về các bước cài đặt. EPL-1000 hỗ trợ cấu hình single VLAN hoặc double VLAN. Trong ví dụ dưới đây sử dụng cấu hình single VLAN

Ví dụ: sử dụng switch PLANET FGSD-1022 để cấu hình tính năng VLAN theo ứng dụng tham khảo thêm trong tài liệu FAQ


» Các bài khác trong Passive Optical Network:


Được tạo bởi huongbt
Lần sửa cuối 05/08/11

Giới thiệu PLANETPhản hồi trực tuyến Mua hàng ở đâySơ đồ WebsiteEnglish  

Sử dụng bộ phần mềm TVIS 3.0
© Bản quyền của công ty máy tính NETCOM Co.,Ltd 2000-2016

Số lần truy cập:

Mọi kết nối tới Website này cũng như việc tái sử dụng lại nội dung phải được sự đồng ý của công ty NETCOM Co.,Ltd.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau: Công ty máy tính NETCOM Co.,Ltd Số 46A/120 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: (04)35737747 , Fax: (04)35737748 , Email: support@netcom.com.vn